دوازدهمین تورنمت روباتیک دانش آموزی ایران 2019

.

پیغام خطا

User warning: The following module is missing from the file system: smtp. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/juniorcu/public_html/includes/bootstrap.inc).

لیگ امداد فضای مشترک

تیم های لیگ امداد فضای مشترک

Secondary

ردیف نام تیم وابستگی سرپرست وضعیت
1 HeliX متوسطه دوره دوم علامه حلی 5 Kevin Babakhanluo تایید شده
2 HelliV second متوسطه دوره دوم علامه حلی 5 Kevin Babakhanluo تایید شده
3 FarzPhoenix Farzanegan 8 Samira seyedi تایید شده
4 alameh tabatabaei allameh tabatabaei high school seyed ali khorasani تایید شده
5 A.T.R.T allameh tabatabaei high school seyed ali khorasani تایید شده
6 Nilan Farzanegan 4 high school Fatemeh Motaghiyan تایید شده
7 bsbax nokhbegan poorsina farhad faghfoori تایید شده
8 CodeX Helli11 Mohammad Ghasemi تایید شده
9 Phayton Farzanegan 8 Samira Seyedi تایید شده
10 Eslam Eslam High School Alireza Aghayari تایید شده
Primary

ردیف نام تیم وابستگی سرپرست وضعیت
1 Ferdowsi1 Ferdowsi Hakim Primary School Fahime Chodani تایید شده
2 Farzanegan 4 Farzanegan 4 middle school Fatemeh Tahmasebi تایید شده
3 Little Genius Ferdowsi Hakim Primary School Fahime Chodani تایید شده
4 Varjjavand Ferdowsi Hakim Primary School Mozhan Rostami Tehrani تایید شده
5 ESLAM-P دبیرستان پسرانه اسلام سید علی طاهری تایید شده


دانلود قوانین لیگ امداد فضای مشترک


کمیته داوری

مرتضی فغانی ، کارشناس ارشد هوا فضا

کارشناس آزمایشگاه سازمان فضایی ایران، 6 دوره ایران اپن، روبوکاپ های 2014 برزیل، 2015 چین، 2016 آلمان، 2017 ژاپن، 2017 تایلند، مدرس کامپیوتر، برنامه نویسی، روباتیک در زمینه cospace – rescue line و rescue simulation
ایمیل:

محسن ایرانمنش، کارشناس کامپیوتر

8 سال سابقه فعالیت پژوهشی، 7 دوره ایران اپن، روبوکاپ های 2015 چین، 2016 آلمان و 2017 ژاپن، مدرس کامپیوتر، برنامه نویسی پیشرفته، الکترونیک، مکانیک و روباتیک در زمینه Cospace و Rescue-line
ایمیل:

الهام دانشمند، کارشناس علوم کامپیوتر

6 سال سابقه فعالیت پژوهشی در مدارس سمپاد،4 دوره ایران اپن ، ربوکاپ 2013 هلند و آسیاکاپ2017 تایلند، مدرس الکترونیک و رباتیک در زمینه فوتبالیست و امداد فضای مشترک CO-Space
ایمیل: