دوازدهمین تورنمت روباتیک دانش آموزی ایران 2019

.

پیغام خطا

User warning: The following module is missing from the file system: smtp. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/juniorcu/public_html/includes/bootstrap.inc).

لیگ برنامه نویسی P_ACM

تیم های لیگ برنامه نویسی P_ACM

ردیف نام تیم وابستگی سرپرست وضعیت
1 Azarakhsh Farzanegan 4 middle school Zahra Safdarian تایید شده
2 Adobot Farzanegan 4 middle school Fatemeh Sakhayi تایید شده
3 Digi Engineer Farzanegan 4 middle school Asal Salarkia تایید شده