دوازدهمین تورنمت روباتیک دانش آموزی ایران 2019

.

پیغام خطا

User warning: The following module is missing from the file system: smtp. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/juniorcu/public_html/includes/bootstrap.inc).

اخبار

تیم های شرکت کننده تا پایان روز دوشنبه 27 اسفند ماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل یا ویرایش تیم خود اقدام و هزینه آن را پرداخت نماییند. توجه داشته باشید پس از پایان زمان اعلام شده تمام هزینه های تیم دو برابر خواهد شد. تمام هزینه ها باید یکجا و به حساب دبیرستان فرزانگان چهار واریز شده و تصویر فیش پرداختی ارسال گردد.
شماره حساب دبیرستان: 4150151221006 (بانک ملی)
هزینه ثابت هر تیم فوتبالیست 1.500.000 ریال و سایر لیگ ها 1.000.000 ریال و هر عضو شرکت کننده 250.000 ریال و هزینه مربی و سرپرست رایگان است.

کانال تلگرام

پوستر